CLUB INFO

ESOX LEDEN

FOTO ALBUMS

TOPIC

Polemiek n.a.v. opvraging rijksregisternummer

Als voorzitter van VCHHD vzw en Sportvisserij Vlaanderen ben ik verplicht mij in deze mank lopende discussie te mengen. In de volgende editie van "HengelSport" heb ik van het voorwoord gebruik gemaakt, om alle leden te bereiken over de noodzaak van het opvragen van hun Rijksregisternummer. Het moet nu meteen duidelijk zijn dat "Sportvisserij Vlaanderen" een door "Sport Vlaanderen" (voorheen Bloso) erkende sportfederatie, verplicht wordt tegen september 2017 haar ledenlijst op te bouwen op basis van het Rijksregisternummer van de verschillende leden. Op die manier wordt elk lid van elk ander lid uniek onderscheiden. Dit geldt dus niet alleen voor de georganiseerde hengelsport maar voor iedere andere sport die door Vlaanderen financieel ondersteund wordt. Iedereen die wat dan ook aanbrengt om te laten verstaan of te veronderstellen dat er een andere keuze mogelijk is, is te kwader trouw. Hij of zij bewijst een slechte dienst aan de organisatie.

Inderdaad kunnen wij (VCHHD vzw = de koepel waarvan Sportvisserij Vlaanderen deel uitmaakt) nadien gesubsidieerd worden op o.a. kwantiteit = aantal unieke leden die wij met hun specifieke RRNR. rapporteren. Voor de slimmeriken wil ik hier aangeven dat: foefelen, bedriegen, knoeien, klungelen, prutsen, kloten en alle andere manieren van vals spelen met het rijksregisternummer worden uitgesloten. Dat nummer is logisch, volgens een geijkte formule opgebouwd, voor iedereen individueel en dus uniek. Met dat nummer alleen kan niemand iets gaan aanvangen of afleiden behalve de geboortedatum en het geslacht. Voor hen die zo bedreven zijn met opzoekingwerk op internet, die kunnen door alleen maar "rijksregisternummer" in te tikken hier alles over te weten komen. Met de verworven subsidies kunnen dan o.a. personeelsleden hun lonen betaald worden. Dat personeel kan dan werken ten dienste van de leden die zijn toegetreden tot de gefedereerde clubs aangesloten bij "Sportvisserij Vlaanderen". De leden kunnen van die diensten gebruikmaken en genieten tot meer plezier aan hun sportbeleving. Zo zit de vork aan de steel.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is. Meer daarover zoals aangekondigd in het volgende nummer van 'Hengelsport'. Voor de rest vraag ik jullie medewerking om de richtlijnen op te volgen die Sportvisserij Vlaanderen daarover zal verspreiden.

Bedankt voor het lezen van mijn inbreng en vriendelijke groeten,
Jean Hendrix - voorzitter VCHHD vzw en Sportvisserij Vlaanderen