Reglement Esox Spinningclub anno 1971

De vereniging werd opgericht met als doel de sportieve geest van de hengelaars te ontwikkelen en de roofvis te beschermen.

 • Om dit doel te bereiken verbindt ieder lid zich aan de eerbiediging van de drie onderstaande punten:
   1. In alle openbare wateren van Belgie wordt ieder gevangen snoek onder de 60cm terug gezet. Boven deze maat wordt terugzetten aanbevolen
   2. Alle viswateren worden rein gehouden
   3. Door zijn voorbeeld moeten de andere hengelaars aangespoord worden volgens dezelfde sportieve normen te vissen. Het aanwerven van leden is het meest doeltreffend.
 • De inwendige huishouding is als volgt geregeld:
   1. De leiding wordt verzekerd door een jaarlijks te verkiezen bestuur van drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester
   2. Het aantal gewone en ereleden is onbeperkt
   3. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld, ereleden betalen tenminste het dubbele van de gewone leden
   4. Kinderen onder de 16 jaar betalen geen lidgeld
   5. Het clublokaal is cafe 'De Overzet' van Dhr. G. Vermeulen aan de Oude Leie te Bachte Maria Leerne bij Deinze, Bachte Kerkstraat 9
 • De viscompetitie is als volgt geregeld:
   1. Er worden jaarlijks 3 clubkampioenen aangewezen:
    1. Hij die het grootste aantal centimeters roofvis vangt
    2. Hij die het grootste aantal centimeters roofvis vangt op het viswater de Oude Leie te Bachte (Deinze)
    3. Hij die het grootste aantal centimeters vangt per uur
   2. De competitie duurt het volledige visseizoen en geldt alleen voor de vangsten gemaakt in openbare viswateren met de werphengel voorzien van om het even welk kunstaas of een dood getakeld visje
   3. Om de titels te kunnen toekennen moeten de leden een vanglijst bijhouden. Hierop worden alle vis uitstappen vermeld. Als vangst worden vermeld alle maten snoekbaars, voor baars alleen deze van boven de 25cm lengte. Op het einde van het seizoen worden alle vanglijsten ingeleverd zodat het bestuur de titels kan toekennen.
    • Voor titel 'C' is een minimum van 100 visuren noodzakelijk, waarvan 20 in de Oude Leie.
    • Om de competitie van de kampioenstitel 'B' te kunnen volgen zullen in het clublokaal vangformulieren aanwezig zijn. Ieder lid moet hierop telkens zijn vangst vermelden en het formulier in de daartoe bestemde bus werpen. Aldus kan de totaaltoestand en de vangplaatsen op een paneel gevolgd worden
   4. De hele competitie steunt op eerlijkheid en sportiviteit van de leden
   5. Het onsportieve gedrag van een lid wordt gevolgd door een blaam van een bestuurslid. Bij de tweede overtreding wordt het lid door het bestuur uitgesloten
   6. Om een overzicht te hebben over de vangsten welke plaatselijk op de Oude Leie en nationaal op alle straatwaters worden gedaan, werden 2 types van vangstmeldingsformulieren gemaakt. Diegene die nationaal zijn blijven het hele seizoen bij de visser; die welke voor de Oude Leie alleen zijn moeten na elke visdag worden afgeleverd aan het water.