Wenst u ook lid te worden?

Esox Spinningclub werd opgericht met als doel de sportieve geest van de hengelaars te bevorderen en alzo ook de roofvis te beschermen. Viswater en oever worden rein gehouden en de gevangen vis wordt behoedzaam teruggezet. Als voorbeeld moet dit andere sportvissers aanzetten om ook diezelfde sportieve normen te hanteren.

Aanvraag lidmaatschap

U kunt een Esox lidmaatschap aanvragen per e-mail. Om als lid van Esox Spinnigclub aanvaard te kunnen worden zijn er de volgende voorwaarden:
 • "Catch & Release" is een basisvereiste met respect voor de natuur
 • Uw aanwezigheid op onze jaarvergadering ter introductie en ter kennismaking met de aanwezige leden is een vereiste
 • Het lidgeld, inclusief de VRF bijdrage (elk lid van Esox wordt automatisch lid van de Vlaamse Roofvis Federatie), bedraagt 35,00 euro en wordt jaarlijks betaald voor einde december op de Esox bankrekening
 • Uw persoonlijke gegevens moeten ons bekend zijn ter aanvulling van ons ledenoverzicht in de jaarlijkse uitgegeven informatiebrochure "EsoxFlash"

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Straat
  • Huisnummer
  • Woonplaats
  • Postcode
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer (Waarom we dit nodig hebben?)
  • Foto
 • U beschrijft uw motivatie om lid te worden van Esox Spinningclub. Dit moet absoluut geen dichtbundel zijn, integendeel. Waarvan ken je Esox, je viservaring tot op heden, je ambitie in de nabije toekomst e.d.m.